Black & Decker GRC750 Manuel de l'utilisateur

Naviguer en ligne ou télécharger Manuel de l'utilisateur pour Tondeuses à gazon Black & Decker GRC750. Brugsanvisning - Black & Decker Manuel d'utilisatio

  • Télécharger
  • Ajouter à mon manuel
  • Imprimer
  • Page
    / 34
  • Table des matières
  • MARQUE LIVRES
  • Noté4.6 / 5. Basé sur24 avis des utilisateurs
Vue de la page 0
1
Danmark
Suomi
Norge
Sverige
®
GRC450/750 Sca p01-34 w/p 16/3/00, 3:23 pm1
Vue de la page 0
1 2 3 4 5 6 ... 33 34

Résumé du contenu

Page 1

1DanmarkSuomiNorgeSverige®GRC450/750 Sca p01-34 w/p 16/3/00, 3:23 pm1

Page 2 - Plæneklipper

10• Leikatessasi rinnettä leikkaa ainapoikittain, älä koskaan leikkaa ylös ja alas.• Älä leikkaa erittäin jyrkkiä rinteitä. Käytäaina jalkineita, jotk

Page 3

11Leikkuri (1) koostuu seuraavista osista:suojus (2), pyörät (3) ja ruoholuukku (24).Työntökahva koostuu ylemmästätyöntökahvasta (5), poikkituesta (20

Page 4

12Lataus• Ruohonleikkurin akku voidaan ladata senolleessa kiinni leikkurissa tai mikälipistoketta ei ole lähettyvillä, se voidaanladata muualla.Akun l

Page 5

13G• Käynnistä leikkuri painamallavirrankatkaisijan laatikossa olevaanappia. Vedä virrankatkaisijan kahvaaitseesi päin. Pidää kahvaa itseesi päinkoko

Page 6

14VianetsintäMikäli ruohonleikkurisi ei toimi toivotullatavalla, katso allaolevaa taulukkoa.Ongelma ToimenpideKone ei käynnisty. (a) Tarkista turva-av

Page 7

15CE-vaatimuksenmukaisuustodistusVakuutamme että työkalut: GRC450, GRC750ovat 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,EN55104, EN60335, EN55014 mukaisetMitatt

Page 8

16GressklipperGRC450/GRC750Bruksanvisningen gir informasjon om bruk ogvedlikehold av Black & Deckers gressklipperGRC450 and GRC750.Lær og kjenne d

Page 9 - Akkuruohonleikkurit

17• Gå, løp ikke. Tving ikke maskinen.• Løft ikke maskinen mens motoren er på.Sørg for at knivene har sluttet å rotere nårmaskinen løftes for transpor

Page 10

18strømbryter (8), sikkerhetsstrømbryter (9),ledningklemme (11) og vingemutter (12).B1• Monter det nedre venstre håndtaket (6L)og det nedre høyre hånd

Page 11

19Merk: Laderkontakten vil kun passe en vei.• Kople laderen til strømuttaket og slå på.• Den indikatoren på laderen vil komme på.Dette betyr at batter

Page 12

2PlæneklipperGRC450/GRC750BrugsanvisningBrugsanvisningen giver information om anvendelseog vedligeholdelse af Black & Decker’s plæneklipperGRC450

Page 13

20Obs! For å oppnå best mulig resultat såskal plenen klippes regelmessig, men aldrinår gresset er vått eller i regnvær. Ommaskinen ikke samler opp gre

Page 14

21CE samsvarserklæringVi bekrefter at verktøyene: GRC450, GRC750er overens med 98/37/EC, 89/336/EEC,73/23/EEC, EN55104, EN60335, EN55014Veid lydtrykk

Page 15 - Director of Engineering

22GräsklippareGRC450/GRC750• Innan Du använder maskinen, tag bortsäkerhetsnyckeln och kontrollera attkniven och andra roterande delar är i braskick. D

Page 16 - GRC450/GRC750

23• Använd aldrig maskinen på brantasluttningar. Använd alltid halkfria skor.• Gå alltid, spring inte. Tvinga aldrigmaskinen.• Bär aldrig maskinen när

Page 17

24Handtag (Fig. B)Tag ur alla delar ur kartongen och gå igenomalla maskinens delar.Maskindel (1) består av: skyddskåpa (2), hjul(3) och gräslucka (24)

Page 18

25• Tag bort säkerhetsnyckeln (23) ochförvara den på en säker plats utomräckhåll för barn.• Öppna batteriskyddet (2) genom atttrycka in knappen på fra

Page 19

26• Sätt i säkerhetsnyckeln (23).• Stäng luckan.• Tryck ner handtaget något vid start såatt kniven går fritt från gräset.G• Starta gräsklipparen genom

Page 20

27CE Försäkran om överensstämmelseVi förklarar att verktygen: GRC450, GRC750överenstämmer med 98/37/EC, 89/336/EEC,73/23/EEC, EN55104, EN60335, EN5501

Page 21

28®10/98.1Danmark Black & Decker Tlf: 70-20 15 10Hejrevang 26 B, 3450 Allerød Fax: 48-14 13 99Norge Black & Decker (Norge) A/S Tel: 22-90 99 0

Page 22 - Gräsklippare

29Forhandler adresseHändleradresse∆ιεύθυνση αντιπροσώπουAddress of dealerDirección del detallistaCachet du revendeurIndirizzo del rivenditoreAdres va

Page 23

3• Du skal altid have et godt fodfæste,specielt når der arbejdes på skråninger.• Der skal altid slås tværs over skråningensoverflade, aldrig op- eller

Page 24

10/98.1• GARANTI KORT • GARANTIEKARTE • KAPTA EΓΓYHΣHΣ • GUARANTEE CARD • TARJETA DE GARANTÍA • CARTE DE GARANTIE• TAGLIANDO DI GARANZIA • GARANTIE-KA

Page 25

GRC450GRC750®GRC450/750 Sca p01-34 w/p 16/3/00, 3:25 pm31

Page 26

323 16CA10226R22112389711520126L2415141343B21356R6L1120B11212GRC450/750 Sca p01-34 w/p 16/3/00, 3:25 pm32

Page 27

3322E4 E5 E62123E110227E2E3D11415D3D2GRC450/750 Sca p01-34 w/p 16/3/00, 3:25 pm33

Page 28

34G198G24H1F12321F2J16H3H4161817H2161718GRC450/750 Sca p01-34 w/p 16/3/00, 3:26 pm34

Page 29 - GRC___/___

4• Sikkerhedsnølgle x 2 (23).• Brugsanvisning.• Fastnøgle (4).• Oplader (22).• Batterirem (27).• En enhed til græsopsamleren - se nedenståendefor mont

Page 30

5•Oplad kun plæneklipperen, nårtemperaturen er mellem 5º og 40ºC.Advarsel: Forsøg ikke at oplade ikke-opladelige batterier.Opladning•Batteriet på din

Page 31

6!Advarsel! Kør aldrig maskinen med kun énhånd. Hav altid begge hænder påhåndtaget.SikkerhedsnøgleF• Forhindrer, at maskinen startes utilsigteteller a

Page 32

7DANMARKmotoren overbelastes. Hvis dette sker,springer sikkerhedsnøglens sikring ogmaskinen stopper.• Dette er ingen fejl, men blot enbeskyttelse af p

Page 33

8EU KonformitetserklæringVi erklærer hermed, at el-værktøjet:GRC450 GRC750 er i overensstemmelse med98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/EEC,EN55104, EN60335,

Page 34

9AkkuruohonleikkuritGRC450/GRC750Käyttöohjeesta löydät tietoa Black & Deckerinruohonleikkureiden GRC450 ja GRC750 käytöstä jahuollosta.Opettele kä

Commentaires sur ces manuels

Pas de commentaire